Juridisch Adviesbureau mr. V.A. Andringa

Bel voor een vrijblijvend eerste consult
06 1313 26 24

Dienstverlening

Juridisch Advies

Wij geven juridisch advies op veel rechtsgebieden, zoals contractenrecht, arbeidsrecht, huurrecht, maar ook familierecht, erfrecht en andere onderwerpen. Voor zo ver we zelf niet alle kennis in huis hebben, kunnen we daar via ons netwerk direct over beschikken. Ons bureau is onderdeel van een netwerk van specialisten die elkaar terzijde staan en die ieder op hun vakgebied gespecialiseerd zijn. Hierdoor vormen wij een breed front van kennis en expertise dat voor u op maat ingezet kan worden. Indien nodig kunnen wij ad hoc een beroep doen op en samenwerken met specialisten van diverse andere disciplines, zoals advocaten, gerechtsdeurwaarders, accountants, fiscalisten en andere vakspecialisten.

Met raad en daad

Wij geven niet alleen advies, maar verzorgen waar nodig ook de uitvoering, zoals het schrijven van brieven, het contact opnemen met instanties, het voeren van besprekingen en onderhandelingen. Wij zijn er op gericht om dure procedures te voorkomen, maar als er toch geprocedeerd moet worden, dan kunnen wij u daar ook mee helpen.

Vrijblijvend eerste consult

Neem contact op voor een vrijblijvend eerste consult. In het eerste vrijblijvende consult stellen we vast wat het probleem is en gaan vervolgens met u bespreken welke actie er moet worden ondernomen, welke strategie er gevolgd moet worden voor de oplossing van het probleem.

Mediation

Soms is het noodzakelijk dat er procedures gevoerd worden. Deze duren vaak lang en kosten veel geld. Waar mogelijk vormt mediation een aantrekkelijk alternatief. Mediation kan snel tot een oplossing leiden en is goedkoper dan het voeren van procedures. Een bijkomend voordeel is vaak dat na de mediation het vertrouwen weer hersteld is en partijen weer door één deur kunnen. De relatie is dan niet voor altijd verpest, wat bij procedures vrijwel altijd het geval is. Wij kunnen u een ervaren mediator bieden.

Kosten

Waar mogelijk maken we een inschatting van het aantal uren dat nodig is voor de uitvoering van een opdracht, zodat u een goed beeld heeft van wat onze juridische ondersteuning u gaat kosten. Onze tarieven zijn gelet op het op het hoge kwaliteitsniveau van onze dienstverlening en de inzet die wij plegen om uw belangen te behartigen, zeer billijk.

Vragen

Voor al uw vragen kunt u